Sørumsveien 7, 2022 Gjerdrum

Eksisterende driftsbygning som skulle utveides i lengderetningen i begge gavler. Tilbyggene skulle ha valmet tak og det er da påkrevet med solide hjørnesøyler med tilhørende gradspærre i taket.