top of page

Kvalitet i alle ledd

 

Stål er et sterkt konstruksjonsmateriale med stor fleksibilitet, store søylefrie spenn, stor styrke og nøyaktighet. Stålbygg har dessuten også rask byggetid fra oppstart til tett bygg samt bestanddeler som tåler klimatiske påkjenninger. Dette er en svært viktige faktorer i en hverdag vi stadig må takle økende utfordringer i forbindelse med vær og vind. Et godt grunnarbeid og god betongfundamentering er viktig og må vies stor oppmerksomhet. Dette må utføres med stor nøyaktighet for at sluttresultatet skal bli bra. Vi kan gi gode tilbud på tilhørende betongarbeider samt på betongdimensjonering, forskalings og armeringstegninger.

 

Våre stålbygg tilpasses hver enkelt kundes ønsker og behov og vi kan derfor levere og montere mange ulike typer vegg- og takløsninger, både uisolerte, isolerte og klargjort  for senere etterisolering.

 

I tillegg til dette kan vi tilby leveranse og montasje av alle typer dører, vinduer, porter, messaniner, etasjeskillere,

trapper og rekkverk. Alle dimensjoner og mål tilpasses hvert enkelt prosjekt og alle produkter har høy kvalitet.

Vi legger stor vekt på estetikk og arkitektur og tar i mot innspill på design og utarbeider spennende fasade- og

interiørløsninger som integreres fullt ut med kundens ønsker og behov.

bottom of page